Práca v USA

Work and Study UK

Study and Work

Program je určený uchádzačom, ktorí majú záujem študovať anglický jazyk a následne získať pracovné skúsenosti. Študenti navštevujú školu 1, 2 alebo 4 týždne, v závislosti od úrovne znalosti anglického jazyka a následne podľa svojho výberu pracujú od 16- 52 týždňov, pričom najpopulárnejšími sú lokality Oxford a okolie, Dorset/Hampshire a Devon/Cornwall. Lekcie sú zamerané na získanie zručností v počúvaní, hovorení, čítaní a písaní anglického jazyka a zahŕňajú špecializovanú prípravu na prácu. Študenti, ktorí úspešne ukončia program získajú English 2000 jazykový certifikát. Pracovná referencia od poskytovaľa pracovného umiestnenia je poskytnutá na požiadanie. Študenti môžu zároveň navštevovať týždenne tzv. language clinic - konzultácie s lektorom zdarma (2 lekcie/ 1.5 hod.), kde prebieha výučba 1:1 - učiteľ: študent na pomoc s domácimi úlohami, gramatikou atď . V prípade alternatívy programu Low Level Study and Work, študenti navštevujú školu 6 až 12 týždňov a následne podľa svojho výberu pracujú od 16 - 52 týždňov.

Study&Work možnosti kurzu

1 týždňový kurz pre študentov s veľmi pokročilou (advanced) úrovňou anglického jazyka (SW1):
1 týždeň kurzu pracovnej prípravy (20 lekcíí/15 hodín)

2 týždňový kurz pre študentov s pokročilou (upper-intermediate) úrovňou anglického jazyka (SW2):

1 týždeň kurzu všeobecnej angličtiny (20 lekcíí/15 hodín) + 1 týždeň kurzu pracovnej prípravy (20 lekcíí/15 hodín)

4 týždňový kurz pre študentov so stredne pokročilou (intermediate) úrovňou anglického jazyka (SW4):

3 týždne kurzu všeobecnej angličtiny (20 lekcíí/15 hodín týždenne) + 1 týždeň kurzu pracovnej prípravy (20 lekcíí/15 hodín)

Low Level Study&Work možnosti kurzu

6 týždňový kurz pre študentov s mierne pokročilou (pre-intermediate) úrovňou anglického jazyka:
5 týždňov kurzu všeobecnej angličtiny (20 lekcíí/15 hodín týždenne) + 1 týždeň kurzu pracovnej prípravy (20 lekcíí/15 hodín)

12 týždňový kurz pre študentov so základnou (elementary) úrovňou anglického jazyka:

11 týždňov kurzu všeobecnej angličtiny (20 lekcíí/15 hodín týždenne) + 1 týždeň kurzu pracovnej prípravy (20 lekcíí/15 hodín)

Pracovné umiestnenie:

 • pracovné umiestnenie v rámci UK vo sfére hotelierstva a reštauračných služieb
 • národná minimálna mzda - 5.90 GBP/hod. (od 18 rokov) / 7.38 GBP/hod. (od 21 rokov)/ 7.83 GBP/hod. (od 25 rokov)
 • práca a hodiny špecifikované poskytovateľom umiestnenia
 • ubytovanie je zabezpečené školou English 2000 alebo poskytovaľom umiestnenia

Pracovné umiestnenia sú určené na to, aby dali študentom pracovnú skúsenosť počas pobytu v UK, umožnili praktizovať anglický jazyk mimo vyučovania v jazykovej škole a pomohli vykryť náklady na ubytovanie a stravu počas pobytu v UK. Pracovné umiestnenia sú zabezpečované externým poskytovateľom umiestnenia, ktorý zabezpečuje uchádzačom platenú pracovnú pozíciu. Špecifické umiestnenia nie sú garantované, pozície môžu byť v rôznych sférach hotelierstva a reštauračných služieb zahrňujúc hotely, barové reštaurácie, reštaurácie, kaviarne, fast-food reštaurácie, zábavné parky. Pracovné umiestnenia môžu zahrňovať pozície: waiter, kitchen porter, housekeeping, night porter, general assistant, bar. Pracovné hodiny môžu byť rôzne v závislosti od požiadaviek poskytovateľa umiestnenia v danom čase.  Pracovné umiestnenia môžu vyžadovať cestu autobusom z miesta dohodnutého ubytovania. Je legálnym právom v Anglicku obdržať buď ústnu alebo písomnú zmluvu. Zamestnanec má rovnaké práva, či má ústnu alebo písomnú zmluvu. Veľa hotelov neposkytuje písomné zmluvy vzhľadom na skutočnosť, že majú veľa sezónnych zamestnancov. Znižuje to tak ich administratívu.

Nástupy na kurz a program:
Pravidelné nástupy každý týždeň

      
NÁKLADY SPOJENÉ S PROGRAMOM

Poplatok pri podpise zmluvy                        

Programový poplatok

        SW 1

        SW 2

        SW 3

        SW 4

        každý ďalší týždeň po 4 tz.

        85 GBP     

   

      450 GBP

      550 GBP

      650 GBP

      750 GBP

      120 GBP 

      
A čo všetko za to dostaneš?

 • asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • zaslanie kompletnej programovej dokumentácie partnerskej organizácii
 • vyučovanie v triedach podľa zvolenej alternatívy programu - okrem sviatkov (tieto hodiny nie sú nahrádzané)
 • zabezpečenie pracovnej ponuky partnerskou organizáciou v sektore turizmu (reštaurácie, hotely, penzióny a pod.) po nástupe na program v dobe trvania kurzu
 • transfer (autobus/vlak) z Bournemouth do miesta, v ktorom je zabezpečená pracovná ponuka
 • certifikát English 2000, referencia od poskytovateľa umiestnenia na vyžiadanie
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do UK a asistenciu pri navrátení daní
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou

Ďalšie poplatky, s ktorými musíš rátať sú:

 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) denná sadzba - 1,16 EUR/deň len liečebné náklady alebo 1,70 EUR/deň komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 70,50 EUR len liečebné náklady alebo 114 EUR  komplexné poistenie.
 • ubytovanie - 
  • Home stay - ubytovanie v hostiteľskej rodine - jednoposteľová izba, polpenzia: 135 GBP/týždeň, cez leto 155 GBP/týždeň, dvojposteľová izba, polpenzia: 105 GBP/týždeň, cez leto 125 GBP/týždeň
  • počas kurzu študenti bývajú v hostiteľských rodinách, po nástupe do práce ubytovanie zabezpečuje poskytovateľ pracovného umiestnenia zvyčajne Room Only bez stravy.
  • Room only - strava nie je poskytovaná, študenti majú k dispozícii kuchyňu, cena sa pohybuje v závislosti od lokality a typu zabezpečeného ubytovania a môže byť cca. 80-90 GBP týždenne ( pracovná časť do 100 GBP/týždenne).
 • doprava do UK vo výške cca. 65 EUR až 400 EUR. Presná suma závisí od formy dopravy (letecky, autobusom) a aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie letenky.
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do UK min. cca. 500 - 600 GBP

Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk