Práca v USA

Work and Travel USA

Tak začnime

Proces zabezpečovania účasti v programe sa člení do niekoľkých etáp: 

1.    Oboznámenie sa s programom
Je potrebné, aby si sa ešte pred tým, ako sa rozhodneš pre účasť v programe, resp. pred tým ako si vyberieš najvhodnejší variant programu, s programom podrobne oboznámil. V prípade, že informácie na našej web stránke nezodpovedajú všetky Tvoje otázky, veľmi radi Ti pomôže odpovede získať či už pri osobnej návšteve našej pobočky, formou e-mailu, resp. ak nás skontaktuješ telefonicky.

2.    Registrácia
Keď si si istý, že o programe už vieš dosť, aby si sa mohol rozhodnúť a ak sa následne pre účasť v programe aj rozhodneš, je potrebné sa do programu zaregistrovať. Urobíš to jednoducho a rýchlo tak, že vyplníš on-line registračný formulár, ktorý Ti je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na našej web stránke.

3.    Pohovor so zástupcom CI
Pri vypĺňaní registračného formulára si vytvoríš prístupové meno a heslo do klientskej zóny (tzv. osobné stránky klienta). S týmto menom a heslom sa následne na našej web stránke prihlásiš na Tvoje osobné stránky klienta, kde nájdeš prvý krok, ktorý je potrebné urobiť po registrácii - zadať si dátum a čas pohovoru s Tvojím programovým koordinátorom. Pohovor môže byť buď osobný na pobočke, alebo, keď to uprednostníš telefonický (v tomto prípade my skontaktujeme Teba). Pohovor je jednoduchý a má 2 základné časti. V prvej preberieme akékoľvek otázky, ktoré ešte budeš mať v súvislosti s programom a vyjasníme všetky potrebné detaily programu. V druhej časti Ti položíme pár jednoduchých otázok v angličtine, preto aby sme Ti vedeli povedať, či je Tvoja znalosť angličtiny dostatočná pre potreby programu. Tejto časti pohovoru sa obávať nemusíš. Klienti ju zvládajú.

4.    Podpísanie Zmluvy
Po úspešnom absolvovaní pohovoru, Ťa zaradíme do nášho systému, čím sa Ti sprístupní ďalšia časť osobných stránok, ked nájdeš Zmluvu o účasti na programe a faktúru na 1. splátku programového poplatku vo výške 45 EUR a 200 USD, zálohu na letenku vo výške 24 EUR, ktoré môžeš uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom do 5 dní od podpisu zmluvy. Zmluvu si starostlivo preštuduješ a po jej podpise ju zašleš na našu adresu. Po úhrade faktúry sa Ti osobné stránky sprístupnia kompletne.


5.    Kompletizovanie Programovej dokumentácie a úhrada programových poplatkov
Po obdržaní 1. splátky programového poplatku, budú všetky ostatné kroky vykonávané prostredníctvom osobných stránok. Všetko bude veľmi podrobne rozvedené na osobných stránkach a bude tam aj množstvo vzorových dokumentov a ďalších užitočných vecí. Na jednotlivé kroky budeš stále upozornený SMS-kou na Tvoj mobil, aby si bol stále in. Programovú dokumentáciu bude potrebné v časovom horizonte, ktorý Ti bude oznámený, skompletizovať. Následne dokumentáciu aj s ostávajúcou časťou programového poplatku, ktorá bude splatná v tejto etape, zašleme partnerskej organizácii do USA. Zároveň Ti podľa Tvojich požiadaviek zarezervujeme letenku do USA.

6.    Obdržanie DS-2019 formulára a žiadosť o víza
Na základe dokumentácie Ti partnerská organizácia v USA zabezpečí vystavenie DS-2019 formulára a zašle nám ho. DS-2019 formulár je pracovné povolenie, na základe ktorého majú študenti denného vysokoškolského štúdia možnosť legálne pracovať 4 mesiace v Spojených štátoch Amerických. Na základe pracovného povolenia, študent môže žiadať o J1 – víza – exchange visitor. Formulár Ti odovzdáme a následne požiadaš o víza na americkej ambasáde v Bratislave.

7.    Predodletové informačné stretnutie a odlet do USA
Ešte pred odchodom do USA sa zúčastníš predodletového informačného stretnutia, kde Ti budú poskytnuté dôležité informácie o programe a živote v USA, nevyhnutné pre úspešné absolvovanie programu. Nasledovať bude vytúžený odlet do USA a nezabudnuteľné leto.


Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk