Práca v USA

Work and Study Australia

Štúdium

Jazykové kurzy (English Colleges)
000_Kaplan_Aspect.jpg
Kurzy anglického jazyka sú organizované rovnako pre začiatočníkov (Beginner), ako pre pokročilých (Advanced). Tieto kurzy majú akreditáciu CRICOS, ELICOS a NEAS, čo znamená, že spĺňajú najvyššie štandardy v oblasti organizovania štúdia aj starostlivosti o žiakov. V plnom rozsahu kurzy trvajú najmenej 20 hodín týždenne (od pondelka do piatku), zatiaľ čo v čiastočnom rozsahu 15 hodín týždenne. Osoby zdržiavajúce sa v Austrálii na základe študentských víz sú povinné vybrať si najmenej 20-hodinový kurz.

Druhy jazykových kurzov:

Všeobecné kurzy (General English):
Určené sú tým, ktorí majú v úmysle zdokonaliť si schopnosti dorozumieť sa v anglickom jazyku.

Intenzívne kurzy (Intesive English & EAP):
Intenzívne kurzy využívajú tí, ktorí chcú čo najskôr začať študovať v collegei alebo na univerzite.

Skúškové kurzy (Exam Preparation)
: Pripravujú na medzinárodné skúšky z anglického jazyka PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TOEFL, IELTS, TOEIC.

Kurzy obchodnej angličtiny (Business English & Intensive Business English):
Kurzy pre všetkých, čo si túžia zvýšiť jazykové kompetencie v oblasti obchodu.

Odborné kurzy (English Plus Program):
Ideálne kurzy pre tých, čo si plánujú zvýšiť jazykovú kvalifikáciu v oblastiach ako medicína, právo, turistika alebo financie.

Individuálna výučba (English in the Teacher´s House & One to One):
Kurz je prispôsobený potrebám konkrétnej osoby.

Jazykové kurzy spojené s profesionálnou praxou (English and Work Experience):
Zdokonalenie znalosti anglického jazyka v spojení so získavaním pracovných skúseností. Kurz je určený predovšetkým mladým ľuďom, ktorí stoja iba na prahu profesionálnej dráhy a chceli by obohatiť svoj životopis o zahraničnú stáž v renomovanej firme. Kurz má dvojstupňový charakter: najprv účastníci absolvujú niekoľkodňový jazykový kurz, a potom nastupujú do firmy v rámci neplatenej profesionálnej praxe. Najpopulárnejšie odbory sú architektúra, medicína a reklama. V rámci kurzu sa tiež realizuje program platenej profesionálnej praxe, najčastejšie v oblasti hotelierstva a turistiky.

Kurzy pre učiteľov angličtiny (CELTA Certificate):
Ide o kurzy určené tým, čo už majú skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka. Kurz trvá niekoľko týždňov a končí sa získaním medzinárodného učiteľského certifikátu.


Colleges
000_SACE.jpg
V college získavajú študenti teoretické, no aj praktické vedomosti, ktoré ich pripravujú najmä na vykonávanie určitého povolania. Absolventi college môžu však tiež pokračovať v štúdiu, napríklad na univerzite. Keďže po každom kurze na college, dokonca aj trojmesačnom, účastník získava doklad o jeho ukončení, medzi zahraničnými študentmi sa štúdium na college teší obrovskej popularite.

Výhodou tejto formy vzdelávania je možnosť vybrať si nielen vyhovujúci kurz, ale aj jeden z mnohých dostupných termínov začiatku štúdia v priebehu školského roka. Vďaka takémuto systému sa možno po ukončení kurzu zapísať na ďalší kurz, a to buď vyšší alebo iného zamerania. V rámci štúdia na college môže študent získať Certificate alebo Diploma. Ak plánuješ pobyt v Austrálii na menej ako celý rok, rátaj s tým, že za taký čas sa Ti podarí ukončiť šesťmesačný kurz a získať vysvedčenie typu Certificate III. Ak hodláš pobudnúť v Austrálii dva roky, môžeš si vybrať dokonca poldruharočný kurz, po ktorého skončení získaš vysvedčenie typu Certificate IV alebo Diploma – v závislosti od školy.

Druhy certifikátov:

Certificate I
- certifikát o ukončení kurzu umožňujúceho získať profesionálne vedomosti v základnom rozsahu.

Certificate II
- certifikát o ukončení kurzu zaručujúceho nadobudnutie cenných praktických poznatkov.

Certificate III
- certifikát o ukončení kurzu, na ktorom okrem ďalšieho rozvíjania praktických zručností študenti získavajú tiež teoretické vedomosti.

Certificate IV
- certifikát o ukončení kurzu, ktorý poskytuje solídne teoretické základy vo vybranej špecializácii.

Diploma
- certifikát o ukončení kurzu trvajúceho jeden rok až dva roky, poskytujúceho základné teoretické aj praktické vedomosti v určitej oblasti. Zručnosti nadobudnuté na kurze umožňujú riešiť najrozličnejšie praktické aj teoretické problémy. Účastníci kurzu sa učia pracovať na zložitých projektoch a viesť kolektív. Dôležité je, že absolventi college s certifikátom typu Diploma môžu hocikedy začať študovať, a dokonca sa uchádzať o prijatie do druhého roka štúdia.

Advanced Diploma
- certifikát o ukončení kurzu trvajúceho 1,5 až 2,5 roka zaručujúceho nadobudnutie odborných vedomostí v danej oblasti. Kurz pripravuje na prácu na zodpovedných postoch a vedenie väčšieho kolektívu. Absolventi college s certifikátom typu Advanced Diploma môžu pokračovať v štúdiu na univerzite.


Keďže vyučovanie na college najčastejšie prebieha formou prednášok, od študenta sa požaduje prinajmenšom dostatočná znalosť anglického jazyka. Ide predovšetkým o schopnosť komunikovať a porozumieť textom a prednáškam. Ak chce študent začať študovať na college, musí predložiť dokumenty potvrdzujúce ovládanie anglického jazyka na úrovni IELTS 5.5 alebo skončiť jazykový kurz v Austrálii na strednepokročilej úrovni (Upper Intermediate).

Vstupenkou do austrálskych škôl je tiež zvládnutie jazykového testu – výsledky testov, ktoré organizujeme, aj on-line, uznávajú školy, ktoré s nami spolupracujú.

Univerzity
000_international_students_upravene.jpg
V Austrálii v súčasnosti funguje 39 univerzít, z nich 37 štátnych. Univerzita alebo jej pobočka sa nachádza takmer v každom austrálskom meste.

Univerzitné štúdium sa zvyčajne obmedzuje na bakalárske štúdium. Väčšina austrálskych študentov končí stupňom Bachelor, čiže ekvivalentom slovenského bakalára. Iba malé percento sa rozhoduje hneď pre ďalšie štúdium a získanie stupňa Master, teda ekvivalentu slovenského magistra. Po bakaláksom stupni mladí Austrálčania obyčajne nastupujú do zamestnania a magisterské štúdium začínajú až po istom čase.

Bakalár:
bakalársky stupeň sa získava po trojročnom štúdiu, ktoré je rozdelené na šesť semestrov, alebo deväť trimestrov. Po ukončení tohto kurzu možno pokračovať v štúdiu na magisterskej úrovni (Master).

Magister/MBA:
magisterské alebo MBA štúdium trvá dva roky a možno ho začať, ak máš ukončený stupeň slovenského bakalára (v ojedinelých prípadoch) alebo magistra (väčšina prípadov). Aby si sa naň dostal, musíš preukázať znalosť anglického jazyka, minimálne na úrovni IELTS 6.0. Uchádzači, ktorí angličtinu ovládajú na nižšej úrovni, môžu dosiahnuť požadovanú úroveň vďaka jazykovým kurzom, ktoré organizuje vybraná univerzita, college alebo jazyková škola.

Cieľom austrálskych vysokých škôl je pritiahnuť čo najvyšší počet zahraničných študentov a vytvoriť im čo najpriaznivejšie podmienky na štúdium.

Absolventi slovenských vysokých škôl, ktorí sa uchádzajú o prijatie na štúdium v Austrálii, môžu napríklad rátať s čiastočným zápočtom, čiže uznaním štúdia. V takom prípade stačí len predložiť výpis započítaných predmetov (Transcript). Na jeho základe austrálska vysoká škola rozhodne o zápočte vybraných predmetov alebo aj celých rokov štúdia.

Akademický rok sa delí na dva semestre. Sú však kratšie. Štúdium sa začína vo februári a končí sa v novembri. Prestávka medzi semestrami pripadá na druhú polovicu júna a prvú polovicu júla.

Ak plánuješ študovať na univerzite v Austrálii, je potrebné si pamätať, že začať môžeš len vo februári alebo v júli.


Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk