Práca v USA

Work and Study Australia

Tak začnime

Proces zabezpečovania účasti v programe sa člení do niekoľkých etáp:

1.    Oboznámenie sa s programom
Je potrebné, aby si sa ešte pred tým, ako sa rozhodneš pre účasť v programe, resp. pred tým ako si vyberieš najvhodnejší typ štúdia, s programom podrobne oboznámil. V prípade, že informácie na našej web stránke www.pracavusa.com resp. www.australia4u.sk nezodpovedajú všetky Tvoje otázky, veľmi radi Ti pomôžeme odpovede získať či už pri osobnej návšteve našej pobočky, formou e-mailu, resp. ak nás skontaktuješ telefonicky.

2.    Registrácia

Keď si si istý, že o programe už vieš dosť, aby si sa mohol rozhodnúť a ak sa následne pre účasť v programe aj rozhodneš, je potrebné sa do programu zaregistrovať. Urobíš to jednoducho a rýchlo tak, že vyplníš on-line registračný formulár, ktorý Ti je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na našej web stránke venovanej výhradne Austrálii - www.australia4u.sk

3.    Pohovor so zástupcom CI
Po vyplnení a odoslaní registračného formulára sa s Tebou spojíme e-mailom a telefonicky, za účelom dohodnutia si dátumu a času pohovoru s Tvojím programovým manažérom. Pohovor môže byť buď osobný na pobočke, alebo, keď to uprednostníš telefonický (v tomto prípade my skontaktujeme Teba). Pohovor je jednoduchý a má 2 základné časti. V prvej preberieme akékoľvek otázky, ktoré ešte budeš mať v súvislosti s programom a vyjasníme všetky potrebné detaily programu. V druhej časti Ti položíme pár jednoduchých otázok v angličtine, preto aby sme Ti vedeli povedať či je Tvoja znalosť angličtiny dostatočná pre potreby programu resp. zvolený typ štúdia. Tejto časti pohovoru sa obávať nemusíš. Klienti ju zvládajú. Primárnou úlohou pohovoru je identifikovanie Tvojich preferencií, na základe ktorých Ti vypracujeme konkrétne ponuky na štúdium v Austrálii.

4. Vypracovanie predbežnej ponuky
Na základe tvojich preferencií Ti vypracujeme konkrétnu ponuku resp. ponuky na štúdium na zvolených školách. Školy Ti v prípade záujmu pomôžeme vybrať, resp. odporučíme vhodné, vzhľadom k Tvojim cieľom a záujmom čo sa týka Tvojho pobytu v Austrálii.

5.    Podpísanie Zmluvy
Po úspešnom absolvovaní pohovoru, Ťa zaradíme do programu a zašleme Ti Zmluvu o účasti na programe a faktúru na 1. splátku programového poplatku vo výške 99 EUR a zálohu na letenku vo výške 24 EUR, ktoré môžeš uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom do 5 dní od podpisu zmluvy. Zmluvu si starostlivo preštuduješ a po jej podpise ju zašleš na našu adresu. Po úhrade faktúry pristúpime k ďalším krokom vybavovacieho procesu.

6.    Kompletizovanie Programovej dokumentácie pre austrálskeho partnera

Po úhrade faktúry sa vyplní programová dokumentácia, na základe ktorej obdržís podklady od vzdelávacej inštitúcie v Austrálii: Letter of Offer a Acceptance Agreement, ktoré podpíšeš a prostredníctvom CI zašleš naspät vzdelávacej inštitúcii v Austrálii. Uhradíš požadované poplatky týkajúce sa školného, prípadných voliteľných služieb a povinného poistenia, ktoré je vždy zabezpečované vzdelávacou inštitúciou. Vzdelávacia inštitúcia v Austrálii Ti následne zašle dokument: Confirmation of Enrollment, ktorý Ti umožnuje žiadat o študentské víza.

7.    Kompletizovanie Programovej dokumentácie pre austrálsku ambasádu

Podľa našich pokynov si skompletizuješ programovú dokumentáciu, ktorú Ti skontrolujeme a následne požiadaš o víza poštou.

8.    Zabezpečenie ubytovania a letenky
Po obdržaní víz si uhradíš letenku (podľa Tvojich požiadaviek ju zarezervujeme už pred žiadaním o víza), potvrdí sa ubytovanie.

9.    Obdržanie uvítacieho a informačného balíka, odlet do Austrálie
Ešte pred odchodom do Austrálie Ti bude zaslaný uvítací a informačný balíček, kde Ti budú poskytnuté dôležité informácie o programe a živote v Austrálii, nevyhnutné pre úspešné absolvovanie programu. Nasledovať bude vytúžený odlet a nezabudnuteľný pobyt v Austrálii. 

Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk