Práca v USA

Internship USA

Pre koho je program

Programu sa môžeš zúčastniť ak:

panacik.jpgsi vo veku 18 - 30 rokov (variant Internship USA Hospitality), resp. 18 - 34 (variant Internship USA Professional a Self-Placement)

panacik.jpgsi študentom alebo absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania maximálne 12 mesiacov po ukončení štúdia alebo

panacik.jpgsi absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania viac ako 12 mesiacov po ukončení štúdia a máš aspoň 1 rok pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním Tvojho programu alebo

panacik.jpgmáš 5 rokov pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním Tvojho programu a

panacik.jpgsi schopný dorozumieť sa po anglicky na úrovni, ktorá Ti umožní bezproblémovú komunikáciu v zamestnaní a

panacik.jpg
vieš pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu máš záujem vrátiť sa na Slovensko

 

V prípade, že máš záujem o program Internship, avšak nespĺňaš podmienky účasti týkajúce sa relevantnej praxe alebo štúdia, odporúčame Ti oboznámiť sa s naším programom Work and Study Canada Vancouver, Work and Study Canada Toronto alebo Work and Study UK, ktorých podmienky účasti týkajúce sa požadovanej praxe a pomaturitného vzdelania sú menej náročné, resp. kde dokladovanie relevantnej praxe, resp. štúdia nie je podmienkou.

Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk