Práca v USA

Seasonal Work USA

Tak začnime

Proces zabezpečovania účasti v programe sa člení do niekoľkých etáp:

1.    Oboznámenie sa s programom
Je potrebné aby si sa ešte pred tým, ako sa rozhodneš pre účasť v programe, resp. pred tým ako si vyberieš najvhodnejší variant programu, s programom podrobne oboznámil. V prípade, že informácie na našej web stránke nezodpovedajú všetky Tvoje otázky, veľmi radi Ti pomôže odpovede získať či už pri osobnej návšteve našej pobočky, formou e-mailu, resp. ak nás skontaktuješ telefonicky.

2.    Registrácia
Keď si si istý, že o programe už vieš dosť, aby si sa mohol rozhodnúť a ak sa následne pre účasť v programe aj rozhodneš, je potrebné sa do programu zaregistrovať. Urobíš to jednoducho a rýchlo tak, že vyplníš on-line registračný formulár, ktorý Ti je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na našej web stránke.

3.    Pohovor so zástupcom CI

Hneď po vyplnení a odoslaní registračného formulára Ti na Tvoju e-mailovú adresu, ktorú napíšeš do formulára, dôjde e-mail, potvrdzujúci registráciu. V e-maily bude zároveň prístupové meno a heslo do klientskej zóny (tzv. osobné stránky klienta). Po prihlásení sa na Tvoje osobné stránky klienta, na osobných stránkach nájdeš prvý krok, ktorý je potrebné urobiť po registrácii - zadáš si dátum a čas pohovoru s Tvojím programovým manažérom. Pohovor môže byť buď osobný na pobočke, alebo, keď to uprednostníš telefonický (v tomto prípade my skontaktujeme teba). Pohovor je jednoduchý aj má 2 základné časti. V prvej preberieme akékoľvek otázky, ktoré ešte budeš mať v súvislosti s programom a vyjasníme všetky potrebné detaily programu. V druhej časti Ti položíme pár jednoduchých otázok v angličtine, preto aby sme Ti vedeli povedat či je tvoja znalosť angličtiny dostatočná pre potreby programu. Tejto časti pohovoru sa obávať nemusíš. Klienti ju zvládajú.

4.    Podpísanie Zmluvy
Po úspešnom absolvovaní pohovoru, Ťa zaradíme do nášho systému, čím sa Ti sprístupní ďalšia časť osobných stránok, ked nájdeš Zmluvu o účasti na programe a faktúru na 1. splátku programového poplatku vo výške 35,- EUR a zálohu 2.splátky programového poplatku vo výške 100,- USD, ktoré môžeš uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom do 5 dní od podpisu zmluvy. Zmluvu si starostlivo preštuduješ a po jej podpise ju zašleš na našu adresu. Po úhrade faktúry sa Ti osobné stránky sprístupnia kompletne.

5.    Kompletizovanie Programovej dokumentácie

Všetky ostanté kroky budú vykonávané prostredníctvom osobných stránok. Všetko bude veľmi podrobne rozvedené na osobných stránkach a bude tam aj množstvo vzorových dokumentov a ďalších užitočných vecí. Na jednotlivé kroky budeš stále upozornený SMS-kou na Tvoj mobil, aby si bol stále in. V jednotlivých krokoch si skompletizuješ programovú dokumentáciu a absolvuješ telefonický pohovor so zástupcom našej partnerskej organizácie a zástupcom zamestnávateľa.

6.    Úhrada programových poplatkov
Po podpise pracovnej ponuky je splatná 2. splátka programového poplatku. Následne Tvoju programovú dokumentáciu aj s programovým poplatkom zašleme partnerskej organizácii do USA. Zároveň Ti podľa Tvojich požiadaviek zarezervujeme letenku do USA.

7.    Obdržanie I-797 formulára a žiadosť o víza

Na základe dokumentácie Ti partnerská organizácia v USA zabezpečí vystavenie I-797 formulára a zašle nám ho.  I-797 formulár je pracovné povolenie, na základe ktorého majú účastníci programu možnosť legálne pracovať v Spojených štátoch Amerických. Na základe pracovného povolenia, môžeš žiadať o H-2B – víza. Formulár Ti odovzdáme a následne požiadaš o víza na americkej ambasade v Bratislave.

8.    Predodletové informačné stretnutie a odlet do USA
Ešte pred odchodom do USA sa zúčastníš, resp. Ti bude zaslaná dokumentácie k predodletovému informačnému stretnutiu, kde Ti budú poskytnuté dôležité informácie o programe a živote v USA, nevyhnutné pre úspešné absolvovanie programu. Nasledovať bude vytúžený odlet do USA a nezabudnuteľné leto.

Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk