Práca v USA

Seasonal Work USA

FAQ

question_mark_x.jpgAký typ víz sú H-2B víza?
H-2B víza sú neimigračné víza, ktoré umožňujú cudzincom dočasne vstúpiť na územie USA a zároveň pracovať. Práca musí mať nepoľnohospodársky charakter a musí byť sezónna a dočasná.

question_mark_x.jpgČo presne znamená, že práca je sezónna?
Znamená to, že zamestnávateľ musí preukázať, že práca je tradične spätá s určitou sezónou v roku - ktorá je časovo špecifikovaná. Zároveň je potrebné, aby bola uvedená aj časová perioda kedy zamestnávateľ dočasnú pracovnú silu nepotrebuje.

question_mark_x.jpgČo je potrebné rozumieť pod pojmom dočasná práca?
Znamená to, že zamestnávateľ musí preukázať, že nezamestnáva pre daný typ práce zamestnancov na plný úväzok, ale krátkodobo potrebuje pracovníkov na prácu, ktorá je dočasného charakteru.

question_mark_x.jpgAké výhody získavam ako držiteľ H-2B víz?
Ako držiteľ H-2B víz môžeš vstúpiť na územie USA a mať všetky výhody zamestnanca, cestovať bez obmedzenia po území USA ako aj mimo neho, vziať zo sebou rodinných príslušníkov, ako aj zmeniť zamestnanie, ak preukážeš že máš nového zamestnávateľa.

question_mark_x.jpgA aké sú obmedzenia týkajúce sa H-2B víz?
Sú to predovšetkým nasledovné obmedzenia:
 • práca musí byť dočasná a kratšia ako 1 rok
 • doba na ktorú sú vystavené víza sa počíta či si na území USA alebo mimo neho
 • rodinný príslušníci držiteľa H-2B víz, ktorých vezme so sebou, nesmú v USA pracovať

  question_mark_x.jpgAko dlho môžem v USA zostať na H-2B víza?
  Vo všeobecnosti platí, že pobyt v USA nemôže presiahnuť 1 rok a víza sa dajú predĺžiť na odobie maximálne 3 rokov. Zvyčajne je však dĺžka nášho programu v rozmedzí 7-10 mesiacov, s tým, že je možné k zamestnávateľovi sa vrátiť na nasledujúcu sezónu.

  question_mark_x.jpgMôžem počas pobytu v USA na H-2B víza študovať?
  Áno. Je však potrebné dodať, že sa nemôže jednať o kompletné štúdium ako napr. na F-1 víza. Môžete si zobrať zopár kurzov na univerzite, pokiaľ tieto neohrozujú primárny cieľ pobytu na H-2B víza.

  question_mark_x.jpgExistujú nejaké cestovné obmedzenia týkajúce sa H-2B víz?
  Nie. Môžete cestovať a opustiť územie USA toľko krát, koľko potrebujete. Takisto neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa dĺžky času, ktorý môžete stráviť mimo územia USA.

  question_mark_x.jpgAkú dokumentáciu budem potrebovať pri žiadaní o H-2B víza na ambasáde?
  Najdôležitejšími dokumentami sú Notice of Action čiže formulár I-797, ktorý je dokladom o úspešnom podaní petície na USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services a Application for Alien Employment Ceritification čiže formulár ETA-750, ktorý je dokladom o úspešnom podaní žiadosti na Department of Labor, tzv. Labor Certification.

  question_mark_x.jpgAký je postup pri vybavovaní dokumentácie k H-2B vízam?
  Zjednodušný postup je nasledovný: zamestnávateľ zašle na Department of Labor žiadosť (formulár ETA-750), kde je preukázané, že neexistuje dostatok pracovníkov, ktorí sú schopní, ochotní a dostatočne kvalifikovaní ako aj to, že zamestnanie zahraničných pracovníkov nepriaznivo neovlyvní mzdu a pracovné podmineky domácich (amerických) pracovníkov, zamestnaných na podobnej pozícii. Táto žiadosť musí byť zasielaná minimálne 45 dní pred prvým dňom, kedy má H-2B pracovník začať pracovať. Ak je takáto žiadosť schválená, Departmen of State vydá zamestnávateľovi tzv. Labor Certification pre sezónnych alebo dočasných pracovníkov. Zamestnávateľ musí následne na USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services podať na schálenie H-2B petíciu. Takáto petícia nemôže byť podaná viac ako 120 dní a menej ako 60 dní pred plánovaným nástupom do zamenstnania. Po jej schválení zmestnávateľ obdrží tzv. Notice of Action čiže formulár I-797. Túto dokumentáciu si následne žiadateľ o H-2B víza berie s ostatnými dokumentami na pohovor na ambasádu.

  question_mark_x.jpgJe možné umiestniť aj dvojicu?
  Áno. Dvojicu, trojicu prípadne aj väčšiu skupinu uchádzačov je možné umiestniť spoločne. Nikdy to však nie je 100% garantovné.

  question_mark_x.jpgAké sú požiadavky na účasť v programe?
  Programu sa môže zúčastniť každý kto je vo veku 18 - 30 rokov, má ukončené ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, je schopný "fungovať" v anglicky hovoriacej krajine, čo je predpokladom toho, aby bol úspešný u zamestnávateľa ako aj pri pohovore na ambasáde a vie pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu má záujem vrátiť sa na Slovensko.

  question_mark_x.jpgČo by som ešte mal vedieť o H-2B vízach?
  Je potrebné mať na pamäti nasledovné:
  • Poistenie - zamestnávateľ musí zabezpečiť poistenie pre prípadné odškodnenie pracovníkov, ak takáto povinosť vyplýva zo zákona. Ak zamestnávateľovi, zákon takúto povinnosť neukladá, musí zamestnávateľ zabezpečiť podobné poistenie pre všetkých pracovníkov.
  • Náradie a zásoby - zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom potrebné nástroje a zásoby pre vykonávanie práce, pokiaľ v danej oblasti a pri danom type práce nie je bežné aby si pracovník určité veci zabezpečoval sám.
  • Garancia 3/4 - zamestnávateľ musí garantovať, že zabezpečí a umožní každému pracovníkovi odpracovať minimálne 3/4 pracovných dní počas trvania kontraktu dohodnutých v kontrakte. Ak sa tak nestane, zamestnávateľ musí zamestnancovi zaplatiť takú sumu, akú by si zamestnanec zarobil keby odrobil uvedený minimálny počet hodín.
  • Pravidlo 50% - zamestnávateľ musí najať každého kvalifikovaného pracovníka americkej národnosti, ktorý požiada o prácu, pokiaľ neuplynie 50% z času na ktorý bol kontrakt podpísaný.
  • Ostatné podmienky - zamestnávateľ musí zabezpečiť aktuálnu a presnú dokumentáciu o mzde zamestnanca, ktorý musí dostať úplný zoznam hodín, ktoré odpracoval ako aj mzdy, ktorú za to dostal. Zamestnávateľ musí vyplácať zamestnacovi mzdu minimálne 2 krát mesačne alebo aj častejšie, ak je bežné tak robiť. Zamestnávateľ musí každému zamestnacovi poskytnúť kópiu kontraktu.

   Klientská zóna

   Akcie

   SCHOLARSHIP UK
   Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
   WAT USA 2019 ZLAVA
   Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.   2019 © Career International
   webdesign © bart.sk