Práca v USA

Internship USA

Internship USA - Hospitality

Pri tomto type programu umiestnenie uchádzača zabezpečuje sponzorská organizácia v USA. Jedná sa o stáž, v rámci ktorej absolvujete a vyskúšate si rôzne pozície v hotely. Stáž sa ponúka v oblastich resort activities, front office a food services a od septembra 2005 aj v oblastiach accounting/administration, retail, room division, training and development specialist, hotel engineer/maintenance. Uchádzač sa počas trvania programu zúčastňuje certifikovaných on-line školení v oblasti hotelového manažmentu. Je mu vyplácaná hodinová mzda. Účastník absolvuje telefonické interview so zástupcom sponzorskej organizácie a/alebo hostiteľským subjektom. Umiestnenie účastníkov je predovšetkým na Floride - ostrovy Keys, Marco Island, Naples a Captiva Island, Miami a Miami Beach. Ubytovanie sprostredkuje hostiteľský subjekt. Miestny zástupca sponzorskej organizácie koordinujúci pobyt účastníkov je neustále k dispozícii.


Zamerania programu Internship USA Hospitality

Pre účastníkov sú pripravené štrukturované tréningové plány, ktoré sa líšia pre jednotlivé oddelenia. Po ich splnení každý účastník získava Certifikát o úspešnom absolvovaní praktického aj teoretického tréningu od nášho partnera v USA. Zastúpené sú nasledovné oddelenia:

Food Service Internships
Účastníci programu sú zasvätení do základných úkonov a činností v rámci prevádzky oddelenia Food&Beverage v americkom hotelierstve, pričom môžu vykonávať prax vo výrobnom procese, nákupe atď. Cieľom je nadobudnutie skúseností a zdokonalenie zručností potrebných pre riadenie a prevádzku Food&Beverage oddelenia. Takto definovaný cieľ je postavený na základoch štrukturovaného tréningového programu (štúdia a praxe) zostaveného americkou partnerskou organizáciou s dlhoročnými skúsenosťami. Teoretické skúsenosti, ktoré účastníci získajú počas štúdia v triede sú využívané a aplikované pri práci v reštauráciách, kaviarňach, baroch atď.  

Front Office Internships
Účastníci programu sú umiestnení v rámci front office oddelenia v jednom z hotelov, s ktorými spolupracuje partnerská organizácia v USA. Účelom programu je zdokonaliť ich zručnosti prostredníctvom účasti v štrukturovanom tréningovom programe, zostavenom americkou partnerskou organizáciou. Konkrétne umiestnenie u zamestnávateľa závisí od skúseností účastníka, ktorý môže vykonávať rôzne činnosti v rámci recepcie, rezervácií, guest services, PBX.   

Resort Activities Internships
Účastníci programu sú umiestnení v rámci Resort Activities oddelenia v jednom z hotelov, s ktorými spolupracuje partnerská organizácia v USA. Zručnosti rozvíjané na pozíciách tohoto oddelenia zahrňujú: koordinovanie zábavných aktivít pre návštevníkov na dennej a týždennej báze, organizovanie podujatí, zásobovanie a nákup, manažérske zručnosti. Všetci účastníci by mali byť spoločenskí a otvorení. Uvedené pozície sú založené na ochote komunikovať s hosťami s cieľom predstaviť im ponúkané aktivity a povzbudiť ich k účasti na zmienených aktivitách. Účastníci budú implementovať aktivity, ktoré už sú zahrnuté v príručke aktivít avšak rovnako možu sami ponúkať nápady a kreatívnu spätnú väzbu.

Od septembra 2005 sú v rámci Internship USA Hospitality v ponuke aj oblasti:

Accounting/Administration Internships
Pozícia ponúka účastníkom príležitosť získať znalosti o účtovníctve a administratíve v rámci hotelierstva. Praktické úlohy účastníka môžu zahrňovať: night audit, accounts payable, accounts receivable, payroll, general cashier.

Hotel Engineer/Maintenance Internships
Pozícia ponúka účastníkom príležitosť získať znalosti o denných operáciách a prevádzke engineering oddelenia v rámci hotelierstva.

Training and Development Specialist Internships
Táto pozícia (AHA programový koordinátor, neskôr AHA programový manažér) je jedinečná v tom, že účastník pracuje priamo pre sponzorskú organizáciu v USA, ktorá je ochotná v prípade spokojnosti ho sponzorovať aj na dlhodobé profesionálne H1-B pracovné víza. Pozícia ponúka účastníkom možnosť viesť, koordinovať a rozvíjať AHA kultúrno-výmenný tréningový program. To zahŕňa aj motivovanie a vedenie účastníkov programu v lokalite, za ktorú je AHA program koordinátor zodpovedný, poskytovanie orientation a vedenie SERVLEAD školení, zabezpečovanie podpory hotelov a účastníkov v danej lokalite, pomoc hotelom pri náborovaní, výbere, ubytovaní a doprave účastníkov. Pozíci je platená mesačným štipendiom vo výške 800,- USD, pričom ubytovanie je zdarma. Po postupe na programového manažéra vo výške 25 000,- USD.

Retail Internships
Pozícia ponúka účastníkom príležitosť získať znalosti o procesoch a denných operáciách v  maloobchodných predajniach - retail outlet v rámci hotelierstva. Počas programu sa účastníci naučia: the point of sales system, inventory control, display and marketing, retail trends, cost of sales and daily operations of a retail operation.

Housekeeping Supervisor/Room Division Internships
Pozícia ponúka účastníkom príležitosť získať zručnosti v úlohe supervisora v jednej z najväčších prevádzok v hotelovom priemysle -  oddelení housekeeping. Počas tréningu sa účastníci podrobne oboznámia so základnými funkciami týkajúcimi sa oddelenia housekeeping, ktoré zahrňujú aj quality control, inspections, scheduling of staff, organizational skills, inventory  a obchodnými vzťahmi medzi týmto a ostatnými oddeleniami v hotelierstve.

Property Competencies týkajúce sa všetkých zameraní Internship programu v rámci hotelového manažmentu:

Praktický tréning v príslušnom hoteli dovoľuje účastníkom použiť nadobudnuté znalosti na školeniach a opačne. Účastníci dostávajú za úlohu absolvovať 6 "property competencies", z ktorých 5 sú všeobecné a jedna je špecifická pre príslušnú oblasť tréningu.

Ako je uvedené v tréningovom pláne, všetci účastníci absolvovujú počas internship programu nasledujúce property competencies:

1. Guest Service Skills
2. Human Resources and Employee Training
3. Financial, Cash Handling and Point of Sales
4. Safety and Loss Prevention Overview
5. Hospitality Management Overview
6. Area of Training Operations Overview

Účastníci sa majú možnosť po úspešnom absolvovaní prvej stáže v hotelovom manažmente vrátiť do programu Internship USA a absolvovať druhú stáž na pozícii Supervisora. Táto pozícia zahŕňa nasledovné úlohy, ktoré sú podrobne rozvedené v tréningovom pláne Supervisora:

1. Leadership
2. Motivation and Team Building
3. Handling Problems and Conflicts
4. Public Speaking
5. Improving Employee Performance
6. Staffing and Scheduling
7. Time Management
8. Improving Communication
9. Conducting Orientation and Training
10.You as a Supervisor 

 

      
NÁKLADY SPOJENÉ S PROGRAMOM

Poplatok pri podpise zmluvy                        

 

Programový poplatok Variant A 

        Mesačne počas pobytu  

        10 až 12 mesačný program

         9 mesačný program

         8 mesačný program

         7 mesačný program

         6 - menej mesačný program

 

 Programový poplatok Variant B

        8 až 12 mesačný program

        7 mesačný program

        6 - menej mesačný program

    50 EUR

 

    2 000 USD

 

+  900-1100 USD

+  800 USD

+  700 USD

+  600 USD

+  500 USD

   

 

    2 800 USD

    2 600 USD

    2 500 USD


 

A čo všetko za to dostaneš?

 • asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • zaslanie kompletnej programovej dokumentácie americkej partnerskej organizácii
 • zabezpečenie umiestnenia americkou partnerskou organizáciou, možnosť ubytovania a odborných certifikovných školení v oblasti hotelového manažmentu
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz 
 • predodletové informácie a popríletové informačné stretnutie, kde Ti budú poskytnuté kompletné a praktické informácie o živote v USA nevyhnutné pre pobyt v USA
 • komplexné poradenstvo a asistenciu v súvislosti so žiadaním o víza na americkej ambasáde. Podľa v súčasnosti platných podmienok pre žiadanie o víza sa musí každý žiadateľ zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde.
 • AHA online kurzy
 • asistenciu pri navrátení daní
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA, pomoc miestneho zástupcu sponzorskej organizácie koordinujúceho pobyt účastníkov

Ďalšie poplatky, s ktorými musíš rátať sú:

 • povinné poistenie: 1,30 USD/deň, spoluúčasť 100 USD
 • poplatok americkej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 160 USD
 • poplatok za SEVIS vo výške 190 USD
 • preferencia 200 USD (voliteľná)
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 - 1 000 EUR
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do USA cca. 2 000 USD

Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk