Práca v USA

Úver

Túžiš zúčastniť sa programu Work and Travel USA, ale nevieš kde a ako zabezpečiť peniaze potrebné pre zaplatenie výdavkov (programový poplatok, letenka, poistenie, žiadosť o víza) súvisiacich s programom?

Aj tu máme pre teba riešenie v podobe "na mieru šitého" študentského úveru od nášho partnera UniCredit Bank.

Uver pre študentov Work a Travel považujeme za produk ktorý sa bude poskytovať len do konca tohto mesiaca 11/2013 a od 1.12.2013 nebude v produktovej ponuke.

Preto Vám doporučujeme na stránku aplikovať klasický študenský úver pre vysokošklákov a kreditnú kart pre študentov.

http://www.unicreditbank.sk/sk/Obcania/Uvery/Specialne-uvery/Studentske-uvery/Spotrebny-uver-pre-vysokoskolakov

http://www.unicreditbank.sk/sk/Obcania/Uvery/Specialne-uvery/Studentske-uvery/Kreditna-karta-pre-studentov 

UnicerditBank___logo_do_sekcie_uver.jpg

Je to také jednoduché - stačí zájsť so zmluvou o účasti na programe do najbližšej pobočky UniCredit Bank.

V prípade, že máš akékoľvek otázky, prosím neváhaj nás kontaktovať.


Špecifikácia úveru

UniÚver Work & Travel
Popis produktu
• spotrebný úver na úhradu nákladov na brigádu v zahraničí
Základné požiadavky na žiadateľa pre poskytnutie úveru
• vek 18 - 30 rokov (pri splatnosti úveru)
• slovenský alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR
• študent denného štúdia na vysokej škole
• zmluva so sprostredkujúcou agentúrou
• preukázanie predpokladaných príjmov počas brigády v zahraničí od agentúry
• potvrdenie o štúdiu, pre študentov 1.ročníka aj o ukončení 1. semestra
Podmienky úveru

Suma - max. 3 300 EUR (99 415,80 SKK)
Mena - EUR, USD
Splatnosť - 1 rok
Odložená splatnosť - áno na 4 mesiace
Čerpanie - jednorázovo alebo postupne, kedykoľvek v mesiaci, najneskôr do 3 mesiacoch od podpisu zmluvy
Splátky - anuitné - prvé 4 mesiace klient platí len úroky a poplatky; od 5. mesiaca začína splácať anuitné splátky
Frekvencia splácania - mesačná (kedykoľvek počas mesiaca)

Zabezpečenie
• spolužiadateľ povinný (akceptovateľný je manžel/ka alebo rodič; vek 18 - 65 rokov; trvalé zamestnanie)
• ručiteľ (tretia osoba) - len v prípade slobodných žiadateľov bez rodičov
• blankozmenka žiadateľa s avalom spolužiadateľa
• finančné zabezpečenie
Úroková sadzba
• 6M BRIBOR + marža
Poplatky
Poskytnutie úveru - 1,5 % z úveru - klienti CI majú zľavu 50%


Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk