Internship USA
Hospitality

Hostiteľský subjekt je vybraný z databázy pozícií, ktoré majú náši americkí partneri aktuálne k dispozícii. Platí však, že zamestnávateľ si vyberá či chce s uchádzačom robiť pohovor. Stáž sa ponúka v oblastich resort activities, front office a food services, retail, room division, hotel engineer/maintenance. Uchádzač sa počas trvania programu zúčastňuje certifikovaných on-line školení v oblasti hotelového manažmentu. Je mu vyplácaná hodinová mzda. Účastník absolvuje telefonické interview so zástupcom sponzorskej organizácie a/alebo hostiteľským subjektom.

NÁKLADY SPOJENÉ S PROGRAMOM

Poplatok pri podpise zmluvy  50 EUR
Programový poplatok Variant A  2 000 USD
   Mesačne počas pobytu + 100 USD
Programový poplatok Variant B 2 800 USD
   8 až 12 mesačný program 2 600 USD
   7 – menej mesačný program 2 500 USD

A čo všetko za to dostaneš?

 • asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • zaslanie kompletnej programovej dokumentácie americkej partnerskej organizácii
 • zabezpečenie umiestnenia americkou partnerskou organizáciou, možnosť ubytovania a odborných certifikovných školení v oblasti hotelového manažmentu
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz
 • predodletové informácie, kde Ti budú poskytnuté kompletné a praktické informácie o živote v USA nevyhnutné pre pobyt v USA
 • komplexné poradenstvo a asistenciu v súvislosti so žiadaním o víza na americkej ambasáde. Podľa v súčasnosti platných podmienok pre žiadanie o víza sa musí každý žiadateľ zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde.
 • AHA online kurzy
 • asistenciu pri navrátení daní
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA, pomoc miestneho zástupcu sponzorskej organizácie koordinujúceho pobyt účastníkov

Ďalšie poplatky, s ktorými musíš rátať sú:

 • povinné poistenie: 1,50 USD/deň, spoluúčasť 100 USD
 • poplatok americkej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 160 USD
 • poplatok za SEVIS vo výške 220 USD
 • preferencia 200 USD (voliteľná)
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 – 1 000 EUR
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do USA cca. 2 000 USD

Čo povedali klienti

Go Top