Frequently Asked Questions

Koľko približne stojí ubytovanie na týždeň v USA?

Cena ubytovania sa pohybuje rôzne v závisloti od atraktivity lokality, vybavenia a veľkosti apartmánu, štátu, mesta a pod. V priemere môžete rátať s čiastkou okolo 75-100 USD/týždeň. Môže to byť avšak aj 60 alebo 110 USD/týždeň. Ubytovanie u väčšiny našich programov zaisťuje zamestnávateľ, ak ho o to požiadate a jeho cena je Vám dopredu známa, takisto ako aj mzda, za ktorú pracujete. Ak máte záujem, môžete si ho však zaistiť aj sami.

Akú hodinovú mzdu môžem v USA očakávať?

Bežná hodinová mzda je 6,5 – 8,5 USD/hod. Hodinová mzda na pozíciách, u ktorých je súčasťou mzdy aj sprepitné, sa pohybuje od 2,13 USD/hod. Na sprepitnom si môžete prísť na veľmi slušný obnos peňazí v priemere od 20 do 80 USD/deň.

Viete umiestniť aj pár alebo skupinu študentov?

Áno. Umiestnenie aj skupiny uchádzačov je bezproblémové u programu WAT USA. Pri programe Internship USA Hospitality, vychádzajúc zo skúseností, keď sme umiestňovali dvojice aj trojice uchádzačov, je to tiež relatívne jednoduché, aj keď nikdy nie garantované. Zvyčajne každej skupinke dohodneme pohovor s jedným zamestnávateľom, avšak je potrebné ho úspešne absolvovať na prvý pokus. To isté platí aj pre program Cultural Program USA a Seasonal Work USA.

Koľko približne stojí v USA strava na 1 deň?

Výška nákladov na stravovanie sa pohybuje okolo 5 USD na deň ak si varíte sami. Cenové relácie stravy sa v súčasnej dobe pohybujú na rovnakej alebo nižšej úrovni ako na Slovensku. Výhodné je nakupovať v obchodných reťazcoch ako Wallmart, Pick’n’Save…(podobné ako naše Tesco,…), kde si môžete kúpiť banány v prepočte za 15-20 Sk/kg, grilované kurča za 120 Sk, mlieko za 15 Sk/liter…Vo väčšine McDonaldov majú menu kde si môžete kúpiť všetko za dolár.

Koľko hodín týždenne budem pracovať?

Zvyčajne sa pracuje 35-40 hodín za týždeň, ale môžete pracovať aj viac. Zamestnávatelia najmä počas letnej sezóny poskytujú možnosť pracovať aj nadčasy, za ktoré sa platí 1,5 násobok hodinovej mzdy.

Obávam sa úvodného pohovoru so zástupcom Vašej agentúry, čo keď ním neprejdem?

Pohovor prebieha ešte pred podpisom zmluvy a zaplatením poplatku pri podpise zmluvy. Takže nie je dôvod sa ničoho obávať. Jeho cieľom nie je odradiť Vás od programu v USA, ale zistiť či dokážete reagovať na jednoduché otázky v AJ. V závislosti od úrovne vášho AJ Vám potom vieme odporučiť najvhodnejší program. Ak neskôr nasleduje interview a americkým partnerom, ani tu nie je dôvod na paniku. Naši pracovníci Vám pomôžu v príprave na toto interview, kde môžete takisto očakávať len jednoduché a základné otázky.

Môžem sa zúčastniť programu Internship USA ako čerstvý absolvent VŠ momentálne bez zamestnania?

Áno, program Internship USA je určený aj pre čerstvých absolventov VŠ, ktorí sú momentálne nezamestnaní.

Môžem sa zúčastniť programu Intership ak mám prax v odbore 3,5 roka a potom 2 krát po 12 mesiacov?

Podmienkou účasti v programe je prax v odbore v rozsahu aspoň 5 rokov v prípade, že sa na program kvalifikuješ len na základe praxe. Prax, ktorú máš sa spočítava a nezáleži na tom, či je prax u jedného zamestnávateľa alebo u viecerých zamestnávateľov. V Tvojom prípade teda platí, že k 3,5 roku sa pripočíta aj prax v rozsahu 2 x 1 rok, čo spolu dáva 5,5 roka. Programu sa teda môžeš zúčastniť.

Mám 24 rokov a som študentom vysokej školy. Môžem sa zúčastniť niektorého z vašich programov?

Áno. V závislosti od Tvojich preferencií je možné si zvoliť niekoľko rôznych alternatív. Tu sú podmienky účasti pre jednotlivé programy:
WAT USA – vek 18 – 28 rokov, schopnosť „fungovať“ v anglicky hovoriacej krajine, čo je predpokladom úspešnosti u zamestnávateľa ako aj pri pohovore na ambasáde, byť zaregistrovaný ako denný študent univerzitného štúdia alebo štúdia vyššieho vzdelávania (t.j. nadstavbového štúdia) alebo postgraduálneho štúdia avšak nebyť v poslednom ročníku štúdia, ovládať anglický jazyk aspoň stredne pokročilej úrovni.
CULTURAL PROGRAM USA – vek 18 – 30 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie, prax v hotelierstve, reštauráciach, cestovnom ruchu v rozsahu 12 mesiacov, schopnosť komunikovať o kultúrnych aspektoch svojej domovskej krajiny s americkými spolupracovníkmi a občanmi, nebyť si účastníkom Cultural Program USA v období posledných 12 mesiacov, schopnosť dorozumieť sa po anglicky na úrovni, ktorá umožní bezproblémovú komunikáciu v zamestnaní, viedieť pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu existuje záujem vrátiť sa na Slovensko.
WORK AND STUDY CANADA – vek od 18 rokov a byť schopný dorozumieť sa po anglicky, odporúčaná je aspoň mierne pokročilá úroveň anglického jazyka.
INTERNSHIP USA – vek 18 – 30 rokov (variant Internship USA Hospitality), resp. 18 – 34 (variant Internship USA Self-Placement), byť študentom alebo absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania maximálne 12 mesiacov po ukončení štúdia alebo, byť absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania viac ako 12 mesiacov po ukončení štúdia a mať aspoň 1 rok pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním programu alebo mať 5 rokov pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním programu, byť schopný dorozumieť sa po anglicky na úrovni, ktorá umožní bezproblémovú komunikáciu v zamestnaní, viedieť pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu existuje záujem vrátiť sa na Slovensko.
SEASONAL WORK USA – vek 18 – 30 rokov, ukončené ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, schopnosť „fungovať“ v anglicky hovoriacej krajine, čo je predpokladom úspešnosti u zamestnávateľa ako aj pri pohovore na ambasáde, vedieť pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu je záujem vrátiť sa na Slovensko

Go Top