Internship USA
Professional

Hostiteľský subjekt je vybraný z databázy pozícií, ktoré majú náši americkí partneri aktuálne k dispozícii. Platí však, že zamestnávateľ si vyberá či chce s uchádzačom robiť pohovor.

Jedná sa o stáž, v rámci ktorej je vyplácaná hodinová mzda, resp. v niektorých prípadoch sú pozície tzv. volunteer, kedy účastník programu absolvuje program bez nároku na mzdu (v týchto prípadoch je vačšinou hostiteľským subjektom zabezpečované ubytovanie zdarma). Účastník absolvuje telefonické interview so zástupcom sponzorskej organizácie a zamestnávateľom. Umiestnenie účastníkov je v rámci celých USA. Ubytovanie pri vačšine pozícií sprostredkuje hostiteľský subjekt.

NÁKLADY SPOJENÉ S PROGRAMOM – Professional

Poplatok pri podpise zmluvy  50 EUR
Programový poplatok 
   1-6 mesačný program 3 095 USD
   7-12 mesačný program 3 695 USD
   13-18 mesačný program 3 895 USD

A čo všetko za to dostaneš?

 • asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • zaslanie kompletnej programovej dokumentácie americkej partnerskej organizácii
 • zabezpečenie umiestnenia americkou partnerskou organizáciou, možnosť sprostredkovania ubytovania
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz
 • predodletové informácie, kde Ti budú poskytnuté kompletné a praktické informácie o živote v USA nevyhnutné pre pobyt v USA
 • komplexné poradenstvo a asistenciu v súvislosti so žiadaním o víza na americkej ambasáde. Podľa v súčasnosti platných podmienok pre žiadanie o víza sa musí každý žiadateľ zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde.
 • asistenciu pri navrátení daní
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA

Ďalšie poplatky, s ktorými musíš rátať sú:

 • povinné poistenie vo výške 60 USD/mesačne.
 • poplatok americkej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 160 USD
 • poplatok za SEVIS vo výške 230 USD
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 – 1 000 EUR
 • hotovosť pri vstupe do USA cca. 2 000 USD

Čo povedali klienti

Go Top