Internship USA
Self Placement

V prípade, že si vieš pracovnú pozíciu zabezpečiť sám, je pre Teba výhodné využiť tento variant programu. My sa postaráme o zvyšok, zabezpečíme Ti dokumentáciu potrebnú k vydaniu J-1 víz a pripravíme Ťa na pobyt v USA. V prípade záujmu z Tvojej strany Ti radi poskytneme informácie o možnostiach hľadania stáže v USA.

NÁKLADY SPOJENÉ S PROGRAMOM

Poplatok pri podpise zmluvy  50 EUR
Programový poplatok  
   Hospitality 2 500 USD
   Professional 3 595 USD

A čo všetko za to dostaneš?

 • asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
  zaslanie kompletnej programovej dokumentácie americkej partnerskej organizácii
 • informácie o spôsoboch hľadania zamestnávateľa v USA
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz
 • predodletové kompletné a praktické informácie o živote v USA nevyhnutné pre pobyt v USA
 • komplexné poradenstvo a asistenciu v súvislosti so žiadaním o víza na americkej ambasáde. Podľa v súčasnosti platných podmienok pre žiadanie o víza sa musí každý žiadateľ zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde.
 • asistenciu pri navrátení daní a plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA

Ďalšie poplatky, s ktorými musíš rátať sú:

 • povinné poistenie vo výške 60 USD/mesačne.
 • poplatok americkej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 160 USD
 • poplatok za návštevu hostiteľského subjektu zástupcom Partnera vo výške 250 USD
 • poplatok za SEVIS vo výške 230 USD
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 – 1 000 EUR
 • hotovosť pri vstupe do USA cca. 2 000 USD

Čo povedali klienti

Go Top