Cena ubytovania sa pohybuje rôzne v závisloti od atraktivity lokality, vybavenia a veľkosti apartmánu, štátu, mesta a pod. V priemere môžete rátať s čiastkou okolo 75-100 USD/týždeň. Môže to byť avšak aj 60 alebo 110 USD/týždeň. Ubytovanie u väčšiny našich programov zaisťuje zamestnávateľ, ak ho o to požiadate a jeho cena je Vám dopredu známa, takisto ako aj mzda, za ktorú pracujete. Ak máte záujem, môžete si ho však zaistiť aj sami.

Share
Go Top