Áno. V závislosti od Tvojich preferencií je možné si zvoliť niekoľko rôznych alternatív. Tu sú podmienky účasti pre jednotlivé programy:
WAT USA – vek 18 – 28 rokov, schopnosť „fungovať“ v anglicky hovoriacej krajine, čo je predpokladom úspešnosti u zamestnávateľa ako aj pri pohovore na ambasáde, byť zaregistrovaný ako denný študent univerzitného štúdia alebo štúdia vyššieho vzdelávania (t.j. nadstavbového štúdia) alebo postgraduálneho štúdia avšak nebyť v poslednom ročníku štúdia, ovládať anglický jazyk aspoň stredne pokročilej úrovni.
CULTURAL PROGRAM USA – vek 18 – 30 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie, prax v hotelierstve, reštauráciach, cestovnom ruchu v rozsahu 12 mesiacov, schopnosť komunikovať o kultúrnych aspektoch svojej domovskej krajiny s americkými spolupracovníkmi a občanmi, nebyť si účastníkom Cultural Program USA v období posledných 12 mesiacov, schopnosť dorozumieť sa po anglicky na úrovni, ktorá umožní bezproblémovú komunikáciu v zamestnaní, viedieť pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu existuje záujem vrátiť sa na Slovensko.
WORK AND STUDY CANADA – vek od 18 rokov a byť schopný dorozumieť sa po anglicky, odporúčaná je aspoň mierne pokročilá úroveň anglického jazyka.
INTERNSHIP USA – vek 18 – 30 rokov (variant Internship USA Hospitality), resp. 18 – 34 (variant Internship USA Self-Placement), byť študentom alebo absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania maximálne 12 mesiacov po ukončení štúdia alebo, byť absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania viac ako 12 mesiacov po ukončení štúdia a mať aspoň 1 rok pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním programu alebo mať 5 rokov pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním programu, byť schopný dorozumieť sa po anglicky na úrovni, ktorá umožní bezproblémovú komunikáciu v zamestnaní, viedieť pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu existuje záujem vrátiť sa na Slovensko.
SEASONAL WORK USA – vek 18 – 30 rokov, ukončené ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, schopnosť „fungovať“ v anglicky hovoriacej krajine, čo je predpokladom úspešnosti u zamestnávateľa ako aj pri pohovore na ambasáde, vedieť pre potreby americkej ambasády vydokladovať záväzky voči Slovensku (prácou, štúdiom, rodinou, majetkom alebo iným spôsobom) t.j. že po ukončení programu je záujem vrátiť sa na Slovensko

Share
Go Top