Áno. Účastníkom WAT USA môže byť každý študent denného štúdia, ktorý ukončil prvý ročník a zároveň nie je v poslednom ročníku.

Share
Go Top