Ovládanie angličtiny na komunikačnej úrovni je jednou z podmienok účasti v programe. Klientom ponúkame niekoľko variánt programu WAT USA, pri ktorých sú rôzne stupne náročnosti, čo sa týka hovorenej angličtiny. Odporúčame zaregistrovať sa on-line do programu na našej web stránke www.pracavusa.com a po následnom rozhovore s Vami, Vám budeme vedieť dať spätnú väzbu ohľadne našej mienky o Vašej úrovni angličtiny a teda Vám aj odporučiť najvhodnejšiu variantu Programu.

Share
Go Top