Podmienkou účasti v programe je prax v odbore v rozsahu aspoň 5 rokov v prípade, že sa na program kvalifikuješ len na základe praxe. Prax, ktorú máš sa spočítava a nezáleži na tom, či je prax u jedného zamestnávateľa alebo u viecerých zamestnávateľov. V Tvojom prípade teda platí, že k 3,5 roku sa pripočíta aj prax v rozsahu 2 x 1 rok, čo spolu dáva 5,5 roka. Programu sa teda môžeš zúčastniť.

Share
Go Top