Internship USA

Hľadáš cestu, ktorou by si sa mal vybrať v ústrety budúcnosti, ktorá je pred tebou? Využi túto skvelú príležitosť a skús otestovať svoj potenciál!

Program Internship USA je odborná stáž určená študentom vysokých škôl, absolventom a mladým ľuďom s adekvátnou praxou, ktorí chcú získať profesionálne pracovné skúsenosti z prostredia amerických spoločností, spoznať spoznať americkú kultúru, krajinu, ľudí, nadviazať v USA kontakty pre budúcu kariéru a v neposlednom rade nadobudnúť rutinu a sebavedomie v komunikácii v anglickom jazyku.

Programu sa môžeš zúčastniť ak:

  • si vo veku 18 – 34 rokov
  • si študentom alebo absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania maximálne12 mesiacov po ukončení štúdia alebo
  • si absolventom pomaturitného štúdia v odbore súvisiacom so zameraním programu (pre Internship USA Hospitality postačuje aj všeobecné manažérske štúdium) na univerzite alebo škole vyššieho vzdelávania viac ako 12 mesiacov po ukončení štúdia a máš aspoň 1 rok pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním Tvojho programu alebo
  • máš 5 rokov pracovných skúseností (mimo územia USA) v odbore súvisiacom so zameraním Tvojho programu.

Nástup do programu je možný celoročne. Po ukončení programu je možné jeden dodatočný mesiac využiť napr. na cestovanie po USA, avšak v tomto období už nie je možné pracovať, ani pokračovať v programe. Pri programe Internship nie je povolené mať inú prácu. Najfrekventovanejšie pozície sú v oblasti cestovného ruchu – hotelierstve, kde sa môžu uplatniť ako študenti a absolventi hotelových škôl, tak aj študenti manažmentu alebo ľudia s rôznymi pracovnými skúsenosťami v cestovnom ruchu či manažmente.

TAK EŠTE RAZ V SKRATKE

Dĺžka programu 6, 12, 18 mesiacov
Nástup do programu celoročne
Lokality rôzne lokality v rámci celých USA, najmä však Florida a California
Pozície zameranie Hospitality – Food Service, Front Office, Room Division, Resort Activities
zameranie Professional – Marketing, Sales, Management, Accounting, IT, Web Desing, Human Resources a iné
  
Dĺžka vybavovania 3 – 6 mesiacov
Priemerný plat 8,00 – 13,00 USD/hod. a viac (nadčasy za 1,5 násobok tejto mzdy)
Počet pracovných hodín 30 – 40 hod./týždeň (niekedy s možnosťou nadčasov)

Varianty programu:

Čo povedali klienti

Go Top